Nationale Bank

Home

Wij vervullen voor uw rekening de formaliteiten van het neerleggen van de rekeningen in één van de vormen die door de Nationale Bank van België is voorzien.

 

 


1.      NEERLEGGING JAARREKENING: 45,00 € htva

 

1. U bezorgt ons een exemplaar van de jaarrekeningen die in formaat en inhoud beantwoorden aan de vereisten van de NBB.

 

2. Wij delen u via telefoon, fax of e-mail het bedrag van de administratiekosten mee.

 

3. U stort een voorschot voor de neerleggingskosten op onze rekening. U deelt ons de naam van het betreffende bedrijf mee.

 

4. Na ontvangst van het voorschot worden de rekeningen elektronisch neergelegd (enkel correct opgestelde documenten kunnen worden neergelegd)

 

5. Wij versturen via e-mail, fax of post een bewijs van neerlegging dat door de NBB is afgeleverd.

 

 

 

2.      AANPASSING DOCUMENTEN EN NEERLEGGING: vanaf. 60,00 € htva

 

1. Wij passen de elementen van de rekeningen (formaat, bestandstype, eerste pagina) aan, die niet aan de vereisten van de NBB beantwoorden. (Geldt niet voor de verificatie van de boekhoudkundige geldigheid van het document).

 

2. Wij delen u via telefoon, fax of e-mail het bedrag van de administratiekosten mee.

 

3. U stort een voorschot voor de neerleggingskosten op onze rekening (*). U deelt ons de naam van het betreffende bedrijf mee.

 

4. Zodra wij het voorschot hebben ontvangen, worden de rekeningen elektronisch neergelegd.

 

5. Wij versturen via e-mail, fax of post een bewijs van neerlegging dat door de NBB is afgeleverd.

 

 

 

3.      Kopiëen: 30,00 € htva

 

1.  U geeft ons de referenties voor de gewenste rekening door (ondernemingsnummer en boekjaar).

 

2.  Wij bevestigen telefonisch, per fax of per e-mail hoeveel de kosten bedragen.

 

3.  U stort op onze bankrekening een provisie voor de neerleggingskosten. In de mededeling vermeldt u de naam van de vennootschap.

 

4.  Wij zenden u per e-mail een kopie van de gevraagde rekeningen en bezorgen u per post de het origineel document.