Belgisch Staatsblad

Home

Het Wetboek van Vennootschappen verplicht de publicatie van talrijke akten in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad door neerlegging bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

 

Wij zorgen in dit verband voor een volledige en op uw behoeften afgestemde dienstverlening om deze volledige procedure voor u te vereenvoudigen. Ontdek hieronder onze twee belangrijkste aanbiedingen.

 

Aarzel niet contact met ons op te nemen voor meer specifieke gevallen of voor een offerte op maat.

 1. NEERLEGGING EN PUBLICATIE: 45,00 € HTVA

 

1. U bezorgt ons de volledig ingevulde en ondertekende documenten, samen met de vereiste bijlagen.

 

2. U stort een voorschot voor de publicatiekosten (*) op onze bankrekening. U deelt ons de naam van het betreffende bedrijf mee.

 

3. Zodra wij het voorschot hebben ontvangen, worden de documenten neergelegd. (Enkel correct opgestelde documenten kunnen worden neergelegd)

 

4. Via e-mail, fax of post bezorgen wij u een kopie als bewijs van de neerlegging, met de stempel van de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

 

5. Na publicatie bezorgen wij u een kopie van het gepubliceerde document.

 

 

 

2. OPMAAK VAN DE PUBLICATIEFORMULIEREN – NEERLEGGING EN PUBLICATIE: 95,00 € HTVA

1. U bezorgt ons een kopie van de te publiceren besluiten (notulen, resoluties enz.).

 

2. Wij stellen de formulieren op en bezorgen ze u via e-mail of post, samen met uitvoerige richtlijnen voor ondertekening.

 

3. U stuurt ons de documenten ondertekend terug. (Ophaling in het Brussels gewest mogelijk vanaf 5 gegroepeerde publicaties)

 

4. U stort een voorschot voor de publicatiekosten (*) op onze bankrekening. U deelt ons de naam van het betreffende bedrijf mee.

 

5. Zodra wij het voorschot hebben ontvangen, worden de documenten neergelegd. (Enkel correct opgestelde documenten kunnen worden neergelegd)

 

6. Zodra wij het voorschot hebben ontvangen, worden de documenten neergelegd. (Enkel correct opgestelde documenten kunnen worden neergelegd)

 

7. Na publicatie bezorgen wij u een kopie van het gepubliceerde document.

 

(*) zie alle kosten in de documentatie sectie. Voor sommige wijzigingen moeten de KBO- en btw-gegevens worden aangepast. Ook dit kunnen wij voor u doen.